Montaż i obróbka filmów

Montaż filmowy to techniczna operacja filmowa polegająca na połączeniu co najmniej dwóch kadrów (a dokładniej dwóch oddzielnych ujęć). Montaż odbywa się w profesjonalnym procesie postprodukcji, czyli w momencie, gdy posiadamy już gotowy materiał. Montaż stanowi istotny kreatywny wkład w finalne dzieło i jest bezpośrednio związany ze zdjęciami i reżyserią.

Choć często bywa niedoceniany, to właśnie montaż odpowiada za to, co widzimy na ekranie. Montaż poprzez odpowiednią pracę może zmienić układ scen, długość jej trwania, nałożyć odpowiedni efekt i wpłynąć na końcowy odbiór.

Elementy montażu filmów

Montaż dzieli się na kilka elementów, które odpowiednio zastosowane dadzą nam wymierzony efekt:

 1) Montaż równoległy: dwie akcje oddalone od siebie w przestrzeni ukazane są poprzez przeplatanie ze sobą ujęć raz jednego, raz drugiego wątku, stosowany zazwyczaj w filmach z równolegle rozgrywaną akcją np. przeszłość-teraźniejszość.
2) Montaż przyspieszony: np. ruch samochodu
3) Montaż atrakcji: wzmocnienie znaczenia jednego obrazu na tle innego
4) Montaż skojarzeń – takie łączenie ujęć by ich następstwo wywoływało określone skojarzenia. Np. jeśli po ujęciu jadącego szybko kierowcy, który nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, nastąpi ujęcie wraku pojazdu, to połączymy dwa następujące po sobie fakty.
5) Montaż zdarzeń – łączenie ujęć opisujących to samo miejsce i czas.
6) Montaż przyczynowo-skutkowy – przyczyna rodzi skutek: po ujęciu z ręki wypada butelka po alkoholu, powinno nastąpić ujęcie pijanego człowieka.

Elementy montażu często wykorzystywane są w Youtube marketing, który z kolei napędza reklamę kanału Youtube.

Obróbka filmów – na czym polega

Obróbka to nadawanie filmowi finalnego, zamierzonego efektu, który narzuca klient. Aby odpowiednio „obrobić” film potrzebne są specjalistyczne umiejętności. Dzięki temu obraz uzyska nową jakość, która zostanie poddana ocenie przez klienta.

Polega to najczęściej na nałożeniu efektów tj. spowolnienie, połączenie scen, przejścia, ekspozycja, itp. Prowadzenie kanału na Youtube jest ściśle powiązane z montażem i obróbką. Rzadko kiedy filmy wrzucane są w surowej postaci.

Gotowy do rozpoczęcia projektu?

Pracuj z nami!